91 Söz

Kemal Sümer'in "91 Söz" kitabından:

 

91. Barış, insan olmanın ve insan kalmanın vazgeçilmez koşuludur.

 

90. Sır, tutulsun diye verilmez.

 

89. Akıl, çılgınlığın mabetidir.

 

88. Canlılık sınırlılıktır.

 

87. İfade edilebiliyorsa gerçeklenebilir de.

 

86. Her insan en fazla kendisi kadardır.

 

85. Sonuna koşan çabuk ulaşır.

 

84. Din, örgütlenmeye başladığı an iyi olma şansını yitirir.

 

83. İnsan olmanın kıstası, akıldan çok vicdandır.

 

82. Sizi güzel bulan biriyle olmak, güzel olmaktan daha keyiflidir.

 

81. Gezgin, geze geze hücresine ulaşır.

 

80. Dünyanın dayanılmazlığı, acının varlığından çok, anlamın yokluğundandır.


 

79. Özgürlük, tutsaklık çölünde görülen bir seraptır.

 

78. Cam, saydamlığı bilmeyen için kâbustur.

 

77. İnsan, siyasi bir ahmaktır.

 

76. Kötülük her zaman iyilikten çabuk örgütlenir.

 

75. Karanlık farklıdır.

 

74. Kaydetmeyen için tekrar yoktur.

 

73. Özlemek, bölünmüşün tümleşme arzusudur.

 

72. Kesinlik arayışı ölüm arayışıdır.

 

71. Yanıtlanmayan çağrı, sızlayan diş.

 

70. Para, insanı aptallıktan koruyabildiği ölçüde değerlidir

 

69. Anlamsızlığı kavrandıkça anlamlı hale gelmeye başlar hayat.

 

68. Normal, insanın tıkıldığı deliktir

 

67. Her terk ediş ölüme terk ediştir.

 

66. Yeterli değilse iyi de değildir.

 

65. En büyük haydut, yaşama sevincimizi gasp edendir.

 

64. Alışkanlık, kendi ellerinizle inşa edip, içinde rahat olduğunuza inandığınız bir
      hapishanedir.

 

63. Özveri dünyayı katlanılır kılar.

 

62. Boşunalık duygusu insanın çalar saatidir.

 

61. Ölüm, önerilmeyen çıkıştır.

 

60. Bilgiden yoksun zekâ, cehaleti saygın hale getirir.


59. Dinginlik devinimle hayat bulur.

 

58. Boşluk, kendisinin nedeni ve sonucudur.

 

57. Her şey her şeye dönüşmeye açıktır.

 

56. Olabileceğinin en iyisi olmaya çalışmaktan öte amaç yoktur.

 

55. '' İyi gelmek'' yaşamın yolunu çizer.

 

54. Şair, aşk yaratıcısıdır.

 

53. Kedi için sadakat, sahibini ısırmamaktan ibarettir.

 

52. Aklın ölçüsü saklı olanı bulmaktır.

 

51. Önde olan bekler ya da yalnızdır.

 

50. Bilgelik, değiştirebilir olmaktır.

 

49. Ertelemek, boşluğu görünür kılar. 

 

48. Ne mutlu kaybettiği eşeği bulana!

 

47. Nedenle sonucun eş zamanlı olduğu an başlangıçtır.

 

46. Tekrarlar yorar.

 

45. Bir yerden önce gitmemeli, bir yerden sonra kalmamalı.

 

44. Yanlış zamanda yanlış yerde olan elenir.


43. Erkek arada ve aracıdır.

 

42. Hayvanlar sevmek, insanlar anlamak için.

 

41- Olasılık, sanılandan azdır.

 

40- Saklamaya en değer bulduğumuz şeyler ilk atmamız gerekenlerdir.

 

39- Zalimlik, büyük işlere kalkışan küçük adamların tipik özelliğidir.

 

38- Evlilik, sefillerin dayanışmasıdır.

 

37- İnsan, sürekli birinci tekil kişi olarak konuşan birinci çoğul kişidir.
 

36- Yaşlılık, yaşamın kenar mahallesidir.

 

35-Akıllı biriyle karşılaşan bir mucizeyle karşılaşmış sayılır.

 

34- Bırakamıyorsan muhtaçsın demektir.

 

33- Suçluluk duygusu insanın kendine zorbalığıdır.

 

32- Duraksamak şeytanı uyandırır.

 

31- Sonuçta her şey belki de bir korkaklık ya da cesaret sorunudur.

 

30- İnanç, insan sefilliğinin en açık ifadesidir.

 

29- Hayatın amacı kendisidir.

 

28- Kibir özür bekler.

 

27- Kadının yaşlanma süreci trajik, erkeğinki dramatiktir.

 

26- İnsan, ölmeyi bekleyen bir ölüdür.

 

25- Kötülük yapmamak bir tür iyiliktir.

 

24- Her kurban, doğasının kurbanıdır.

 

23- Matematik zorunluluğun ifadesidir.

 

22- Cesaret ve mutluluk taklit edilemez.

 

21- Belâ, solo bir saz değildir.

 

20-Her dişi, doğaya borçlu olarak doğar.

 

19-Sürekli aptallık tiksintiyi kalıcı kılar.

 

-18 İnsan yalnızca, doğarken ve ölürken gerçektir.

 

-17 Tanrıya inanan onu bulamaz.

 

-16 Neşe, ahmaklığın en yararlı halidir.


-15 Her türlü son başlangıçta tanımlıdır.

 

-14 Hayat, belli aralıklarla, devam etmek isteyip istemediğinizi sorar.

 

-13 Kabalık, öncelikle zekanın hiçe sayılmasıdır.

 

-12 Çocuklar anne/babalarını yiyerek büyürler.

 

-11 Her şeyi göze alana hayat yeni olasılıklar sunar.

 

-10 Gerçek yargıç, yasa olmadan da yargılayabilir.

 

-9 Kin, güçsüzlerin intikam yeminidir

 

-8 Yitirmek istemeyen, sahip olmamalı.

 

-7 Kendine ihanet dışında ihanet yoktur.

 

-6 Yenilginin karşıtı zafer değildir.

 

-5 Cehennemde herkes masumdur.

 

-4 Zengin olmak, insan olmanın reddidir.

 

-3 Sıfatlar yanıltır.

 

-2 Küçük alçaklar büyük alçakların habercisidir.

 

-1  Hayat, birkaç yaratı, binlerce düzeltidir.