Fidan için Erdoğan'a başvuru

08 Haziran 2016 Çarşamba  |  GÜNLÜK

YARSAV eski Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, MİT Müsteşarı Hakan Fidan hakkında İstanbul ve Ankara'da meydana gelen patlamalarla ilgili olarak soruşturma izni verilmemesine itiraz etti.

Eminağaoğlu'nun konuyla ilgili olarak "Cumhurbaşkanlığı makamına sunulmak üzere Başbakanlık'a" gönderdiği iki dilekçeden biri şöyle:


"15.01.2016 tarihli dilekçe ile MİT Müsteşarı Hakan Fidan hakkında, 12.01.2016 tarihinde İstanbul'da meydana gelen patlama ile ilgili olarak, yerine getirilen kamu görevi nedeniyle (görev gereklerine aykırı hareket etmek yönüyle görevi kötüye kullanmak suçunu da aşarak) olası kast ile adam öldürmek suçundan, suç duyurusunda bulunulmuştur.

Başvuruda konuya ilişkin "bilgi ve dayanaklarına" yer verilmiştir.

Başvuru hakkında işlem yapılabilmesi için, 2937 sayılı Yasa'nın 26 ncı maddesi uyarınca Başbakanlık izni gerekmekte olup, bu konudaki yöntem 353 sayılı Yasa'nın 15/A maddesinde düzenlenmiştir.

20.5.2016 tarihli olarak Müsteşar yardımcısı imzalı verilen yanıtta, izin verilmediği belirtilmiştir. 

İzin vermeme idari işlemi; haklı, ikna edici, denetlenebilir hiçbir gerekçe içermemektedir.

Öte yandan 353 sayılı Yasa ile, bu konuda Cumhurbaşkanlığına itiraz olanağı sağlanmıştır.

Anayasa'da; yasama organına sadece Anayasa ile yetki ve görev yüklenebileceği (md 87), yine Cumhurbaşkanına sadece Anayasa ile yetki ve görev yüklenebileceği (md 104/2), aynı şekilde Anayasa Mahkemesine sadece Anayasa ile yetki ve görev yüklenebileceği (md 148/son) çok açıkça düzenlenmiş, diğer anayasal kurumlar için yetki ve görevlerin, Anayasa'da yer alması koşuluna yer verilmeden, bu konuların yasa ile düzenleneceği ilgili maddelerde belirtilmiştir.

Cumhurbaşkanının, Anayasadaki yetki ve görevleri arasında, MİT Müsteşarı ile ilgili soruşturma izni konusundaki itirazları karara bağlamak konusu yer almamaktadır. Bu nedenle, yasa ile tanınan bu yetki ve görev açıkça Anayasa ile aykırıdır.

Öte yandan mevcut Cumhurbaşkanı'nın, Cumhurbaşkanlığı sıfatı ile ilgili olarak YSK'nda devam eden bir başvuru da bulunmaktadır. Bu başvurusu sonucunun beklenmesi, yapılan işlemin hukuksal geçerliliğini etkileyebilecek niteliktedir.

Yapılan idari işlem, hukuksal yönden haklı, ikna edici, denetlenebilir bir gerekçe içermediğinden, bu yönden kaldırılması gerekmektedir.


Yukarıda belirtilen neden ve gerekçelerle, ayrıca resen de gözetilecek gerekçeler dikkate alınarak, başvuruya konu soruşturma izni vermeme işleminin kaldırılmasını arz ve talep ederim."

Saygılarımla

Ömer Faruk Eminağaoğlu