Anıtkabir'de sırada ne var?

28 Eylül 2016 Çarşamba  |  KÖŞE YAZILARI

Anıtkabir, saygınlığı ile yaşatılacak anıtsal bir yerdir. Atatürk'ü, yaşamını, ilke ve değerlerini de ifade etmektedir.
 
Anıtkabir, oyun ve eğlence alanı gibi görülemez ve buna yol açan alanlar yaratılamaz. Anıtkabir'de, özelleştirme niteliğinde, kafeterya gibi çeşitli adlar altındaki bölümler de, işletmeye açılamaz. 
 
Anıtkabir, Genelkurmay Başkanlığı'nın sorumluluğu altındadır. Burada, nelerin ve nasıl satılabileceği konularında ise mevzuat uyarınca sadece Anıtkabir Derneği yetkilidir. 
 

Anıtkabir'e, Ulu Önder Atatürk'ün naaşı defnedilmiş olup, burada ayrıca bir müze ve kütüphane de bulunmaktadır.
 
2524 sayılı Yasa uyarınca, Anıtkabir'deki her türlü hizmetlerin yürütülmesinden, Genelkurmay Başkanlığı sorumludur. 09.4.1982 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu yasa ile ilgili yönetmeliğin, 1, 8, 70, 71 inci maddeleri uyarınca Anıtkabir'de, sadece Anıtkabir'in amaç ve hizmetleri ile ilgili olarak, Anıtkabir Komutanlığı ve Anıtkabir Derneği arasında yapılacak protokol uyarınca, turistik ve hatıralık eşya satışı yapılabilmektedir. 
 
Ayrıca, halkın ziyaretine açık bulundurmaya yönelik düzenlemeler bağlamında da, Anıtkabir'in kapsadığı alan gözetilerek, bu alanı dolaşma süresi içinde zorunlu ihtiyaçları karşılamaya yönelik, ziyaretleri kolaylaştırıcı (mevcut wc'ler gibi, yine suç içme yerleri/sebilleri oluşturmaya yönelik) işlemler de yapılabilmektedir. Ancak bu konuda ticari amaç güdülemez. Anıtkabir'e saygısızlık ve saldırı niteliği yaratan bir faaliyet içinde bulunulamaz. 
 
Anıtkabir alanı içinde ilgili yönetmeliğin 31'inci maddesi uyarınca ek bina yapılması olanaklıdır. Bu ek binalar, anıt ve müzeye, buranın bütünlüğüne ve mimari niteliğine saldırı yaratamaz ve görüntü kirliliği de oluşturamaz.
 

Anıtkabir'in anıtsal kimliğiyle, Atatürk'ün hatırasıyla bağdaşmayacak biçimde, Anıtkabir'de bir çocuk oyun kaydırak alanı yapıldığı ve de ayrıca kafeterya işletildiği, bunların görüntü kirliliği yarattığı ve Anıtkabir'e saldırı oluşturduğu konuları basında yer almıştır.
 
Atatürk, çocuk sevgisi bir başka devlet adamında görülmeyen, çocuklar için bayram bile armağan etmiş tek liderdir. Atatürk'ün çocuk sevgisi sömürülerek, Anıtkabir'in anıtsal kimliğine saldırı niteliğinde bir oyun parkı yapılmıştır. Anıtkabir, oyun ve eğlence alanı değil, Atatürk'ün ve aziz hatırasının yaşatıldığı bir yerdir. Yapılan ve her türlü çarpıklığı ile göze batan bu oyun parkı ile, Anıtkabir'in anıtsal boyutu görmezden gelinmiştir.
 
Bu durumun ivedilikle düzeltilmesi yolunda gösterilen tepkiler karşısında, söz konusu kaydırakların kaldırılarak bu çarpıklığın giderileceği açıklanmıştır. 
 
Ayrıca, zorunlu ihtiyaçları karşılama ve Anıtkabir ziyaretlerini kolaylaştırma boyutunun da ötesinde, Anıtkabir'de özel bir işletmeci eliyle, ticari amaç güdülerek kafeterya işletmeciliği de başlatılmış ve yürütülmektedir. Kapalı alanda yer alan kafeterya dışında, ayrıca bir de açık alana da taşan ve mefruş biçimde, 200 kişi oturma kapasiteli kafeterya hizmeti de verilir olmuştur.
 
Verilen hizmetlerde ticari nitelik açıkça göze çarpmaktadır. Hatta iktidar partisine yakınlığı ile öne çıkan bir gıda firması ürünlerinin satışa arzı ayrıca dikkat çekicidir. Bu ticari işletmenin faaliyeti, Anıtkabir'deki bazı hizmetlerin özelleştirildiği anlamını taşımaktadır.
 
Anıtkabir'de sadece Anıtkabir Derneği'nce Anıtkabir'e yönelik turistik ve hatıralık eşya satışı ve de ziyareti kolaylaştırıcı işlemler yapılması olanaklıdır. Ayrıca ticari amaç öne çekilmeden, su içme yerleri/sebilleri konulması da olanaklıdır. Bunun dışında özel ve ticari bir işletme ile hizmet sunumu yapılamaz.
 
Önceden Anıtkabir Komutanlığı'nca müze yanında 18 kişi, bayrak direği yanında ise 80 kişi kapasiteli kapalı bölümlerde ticari amaç güdülmeden bu konuda hizmet sunumu yapıldığı hatırlanmalıdır.
 
Bu durumun ivedilikle düzeltilmesi gerekmektedir.
 
24 Eylül 2016 Cumartesi günü, saat 14.00'te Anıtkabir'in Akdeniz Caddesi girişinde toplanılarak, demokratik kitle örgütleri ve halkın katılımıyla, Anıtkabir'e yönelik bu saldırgan duruma tepkiler ortaya konulmuştur.
 

 

Oyun alanının kaldırılacağı ifade edilirken, kafeterya konusunda ise hiç bir açıklama yapılmamıştır. Anıtkabir'de görüntü kirliliğinin de ötesinde, yaratılan bu aykırılıkların takipçisi olunacağı kamuoyuna iletilmiştir.
 
Çocuk sömürüsü ile kaydırak, ziyareti kolaylaştırmak sömürüsü ile kar amacı güden bir faaliyet ve ticari işletmeden sonra, sıra din sömürüsü ile mescit ve camiye mi gelmektedir? Anıtkabir'in kurumsal kimliğine yönelen her türlü saldırılara ivedilikle son verilmelidir.
 
Anıtkabir'in anıtsal kimliğine yönelen mevcut saldırıların giderilip giderilmediği konusunda, 01 Ekim 2016 Cumartesi günü, saat 14.00'te Anıtkabir'in Akdeniz Caddesi girişinde tekrar toplanılarak, bu konudaki mücadele sürdürülecektir.
 

Anıtkabir, Türk halkının koruması altında olmakla, yaratılan aykırılıklar giderilmemiş ise, hukuk içinde, tepkiler ve eylemler ortaya konulacaktır. Anıtkabir'e yönelen bu aykırılıkların giderilmemesinin, sorumluluk doğurucu olması karşısında, ilgililer hakkında ve de aykırılıkların giderilmesi konusunda hukuksal gereğine başvurulacaktır.
 
Bu nedenle, 24 Eylül 2016 tarihinde olduğu gibi, yine Atatürkçülerle, demokratik kitle örgütleriyle, herkesle, 01 Ekim 2016 Cumartesi günü saat 14.00'de Anıtkabir'in Akdeniz Caddesi girişinde olunacaktır.