'Gazeteciler twitlerinden de sorumlu'

13 Ekim 2016 Perşembe  |  GÜNLÜK

Basın Konseyi, gazeteci sıfatı taşıyan kişilerin sosyal medyadaki paylaşımlarında da 'Basın Meslek İlkeleri'ne uymaları gerektiği yönünde tarihi bir karara imza attı. İki gazetecinin attığı twitlerle ilgili yapılan bir başvuruyu karara bağlayan Basın Konseyi Yüksek Kurulu, basın dünyasında bir "emsal" karar alarak, "Eğer gazeteci sıfatına sahip bir kimse, haber niteliğini taşıyan bir paylaşım yapıyorsa, bunu hangi mecrada ve ne şekilde paylaşırsa paylaşsın, basın meslek ilkelerine uymalıdır" görüşünü benimsedi.

Basın Konseyi bu kararı, Fırat Üniversitesi Hastanesi'nin Başhekimi Muhammed Sait Berilgen'in yaptığı bir başvuru üzerine aldı. Elazığ'da yerel bir medya yöneticisi ve bir TV kanalında kameraman olarak görev yapan iki gazetecinin, 20 Temmuz 2016 tarihli twitleri Basın Konseyi'ne 'şikayet başvurusu' olarak geldi. Her iki gazeteci attıkları twit ile başhekim Berilgen'in görevden alındığı ya da gözaltına alındığını belirtmişlerdi. Ancak bu twitlerin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Basın Konseyi her iki gazeteciye 'uyarı' kararı verdi.

Basın Konseyi, 'gazeteci sıfatı' taşıyan kişilerin sosyal medyada da 'meslek ilkelerine tabi' olmaları gerektiğini belirterek gerekçe olarak şu görüşleri dile getirdi:

-Şikayet konusu twiti okuyanlar, bu kişilerin gazeteci kimliklerini bildikleri için birinci dereceden 'haberi elde etme' olanağına sahip olduklarını dikkate almaktadır. Bu nedenle gazetecilerin paylaşımlarının basit bir paylaşım değil 'haber niteliği taşıyan, ilk elden gelen bilgi' olarak algılanmaktadır. Bu nedenle gazetecilerin takipçilerinin sayısı yüksektir.

-Eğer sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlar kategorik olarak meslek ilkeleri kapsamı dışında tutulursa; gazeteciler için iki ayrı mecranın varlığı kabul edilmiş olunur. Biri, basın meslek ilkelerine uygun olarak haber yapılabilen geleneksel medya, diğeri, bu ilkelere riayet etmeksizin hareket edilebilen (örneğin, gerçekliğini doğrulamaksızın haber paylaşabileceği veya hakaret sınırlarını aşarak görüş beyan edebileceği) sosyal medya. Böyle bir ikili rejimin Basın Konseyi'nin varlık amacı ile bağdaşmaz.

-Basın Meslek İlkelerine tâbi olacak paylaşımlar, gazeteci sıfatını haiz kimselerin tüm sosyal medya paylaşımları değil; sadece, mahiyeti ve içeriği itibariyle gazetecilik faaliyeti olarak değerlendirilebilecek paylaşımlarıdır.

Kaynak: Basın Konseyi