'Rakı-balık' siyasetinin iflası!

03 Kasım 2016 Perşembe  |  MENTOR

2002'den bu yana AKP iktidarının alternatifsiz olmasının tek nedeni var: Atatürk, laiklik ve yaşam tarzı üzerinden sürdürülen yapay ve çelişkilerle dolu muhalefet anlayışı.

Maalesef bugün adına muhalefet dediğimiz şey bu ülkeyi tanımaktan uzak, belli elitist yaşam görüşüne sahip ve ülkenin % 80'i hakkında fikir sahibi olmayan bir avuç insandır ve bu insanların ülkenin çoğunluğu ile bağı bir daha kurulmamak üzere kopmuştur. Asla alternatif olup mevcut pozisyonunun ötesine geçme şansı yoktur çünkü zaten alabileceği, hitap ettiği, temsil ettiği kitlenin oyunu fazlasıyla almaktadır. Bu açıdan yönetiminin başarısız olduğunu söylemek olanaklı değil çünkü zaten belki de alabileceğinin çok üzerinde oy alıyor.

Politika yaşam tarzı üzerinden üretilmez politika özgürlük üzerinden yapılır rakı içmeyi özgürlük olarak tanımlayıp başörtüsüne büyük bir şiddetle saldırırsan sana benzemeyen ülkenin % 80'ini zaten kaybetmiş olursun, onlar da gidip kendilerine daha yakın hissettiklerine oy verirler.
İnsanlar evlerinde titrerken kömür dağıtıp seçim kazanıyorlar diye insanların çaresizlikleri üzerinden siyaset yaparsan seni sonsuza kadar güvenilmez bulurlar. Oysa Brezilya ve Meksika'da "yoksul vatandaşlara" karşılıksız maaş bağlamanın sosyal demokrat politikalar olduğunu bilmeden bunu yaparsan ne sosyal ne de demokrat olmadığın ortaya çıkar.

Belediye otobüsünde şortlu kızımıza saldıran yobazı lanetlerken sarıklı diye insanlarımıza saldıran yobazı lanetlemekten kaçınmak politika yapmak değil, belli bir azınlığın yaşam tarzına sahip çıkmaktır.

Sen Amerika'da Amişlerin (radikal dinci bir topluluk)  özgürce yaşadığını, karakollarda kadrolu papazlar olduğunu  ama Amerikan demokrasisinin dünyanın en güçlü demokrasisi olduğunu biliyor musun? Bilmiyorsun çünkü orada yaşam tarzları değil özgürlükler konuşuluyor.

Tartışma açlık ve yoksulluk ekseninden çıkıp rakı başörtüsü tartışmasına dönüşünce insanlarda haklı olarak oylarını başörtüsü için kullanıyor çünkü bu ülkede başörtüsü takanlar rakı içenlerden çok. 

Kendinize utanmadan sol deyip etnik köken ve elitist siyaset yapıyorsunuz, ülke insanını çözümsüzlüğe mahkum ediyorsunuz ve bu konudaki inandırıcılığınız  o kadar dibe vurmuş ki insanlara bir ev bir araba vereceğiz deseniz bile size inanmazlar, sizin toplumda kronik bir güvenilmeme probleminiz var. Nasıl olmasın siz ona açlık sınırında ücret veren patronuna hitap eden politika yapıp Çankaya, Kadıköy, Bakırköy'ün partisi olmuşken. 

Sonuç; AKP'nin  başarısı muhalefetin daha baştan kaybettiği rakı-balık siyasetine politikayı sıkıştırmış olmasıdır. Ülkemizde ve dünyada siyaset algı ve popülizm ile yürür,  partilerin programını okuyup oy veren insan sayısı % 1 bile değildir. Bu ülkede insanların % 70'inin deniz görmeden yaşamını sonlandırdığı gerçeğini düşünürseniz rakı-balık siyasetinin iflas etmesi kaçınılmazdı, etti zaten.

Evet, ülke kötüye gidiyor, evet ülkenin sorunları var, evet özgür değiliz ama belki de bir sağdan bir soldan diye çocukları asan insanların hazırladığı anayasaya % 96 evet oyu verdiğimiz için lanetlenmişizdir ve belki de bunu hak etmişizdir!..