Atatürk'ten liderlik ilkeleri...

09 Kasım 2016 Çarşamba  |  KÖŞE YAZILARI

Atatürk'ün devrimci, yenilikçi, vizyon sahibi bir lider olduğu konusunda dünya hemfikir. Onun bu özellikleri o dönemin eğitim sisteminden ziyade kendi kendini yetiştirerek ve çok okuyarak kazanmış, kendisini geliştirmek için sürekli arayışı sürmüş, özellikle tarihe ilgisi liderlik vasıflarının gelişmesinde büyük etkisi olmuştur. Aldığı her kararda bu birikimin izleri vardır. Sadece okumakla kalmamış, ders kitapları yazmış, kitap tercümeleri yapmıştır.

Atatürk'ün eserlerinden derlenen liderlik özelliklerini okuyucularımla paylaşmak istedim...Alınması gereken çok ders var. 

Açık Olma: Başkalarını yanıltan, kendini de yanıltır. Şeffaf olun, insanlar ancak o zaman size güvenir. "Doğruya doğru" demekten kaçınmayın. 

Adam Yetiştirme: Kendinizden verdiğiniz hiçbirşey sizden bir şey eksiltmez. Çalışanları teşvik edin, destekleyin, rehberlik edin ve başarısızlığa uğradıklarında savunun. Çalışanları, "müteşebbis" olarak geliştirin ve destekleyin; zekice risk almalarını teşvik edin. 

Bilgi ve Tecrübe Sahibi Olma: Bilgi uygulamaya konunca gerçek bilgi olur ve insanı tecrübe sahibi yapar. Bilgilerinizin doğruluğunu her fırsatta kontrol edin. Yeni bir beceriyi benimsemek için sık sık bu beceriyi uygulayın. 

Bilgi Toplama Yeteneği: Meselenin özüne inin, doğru soruları sorun. Sorularınız basit, dolaysız ve odaklanmış olsun. Cevaplayanı somut ve açık bir yanıt vermeye mecbur bırakın. İyi dinlemesini bilin. Iyi dinlemek, güzel konuşmak kadar güçlü bir iletişim ve etkileme aracıdır. 

Bilgilendirme Alışkanlığı: Bilgilendirdiğiniz kişilerin bilgileri doğru aldıklarından emin olun, bunu kontrol edin. Yazılı bilgilendirme, örneklerle, katılımla desteklenmezse amacına ulaşamaz. 

Kendini Bilme: Başarılarınızı büyütmeyin, başarısızlıklarınızdan ders alın. Her şeyi kendinize mal etmeyin. Çalışanların katkılarını tanırsanız, o kişileri yeni başarılarınız için motive etmiş olursunuz. 

Cesur Olma: Kötü haberlerin ve yanlış davranışların ürkütücü etkisine teslim olmayın. Olumsuz yönde de olsa, zamanında cesur kararları vermesini bilin. 

Çevre Bilincine Sahip Olmak: Tabiat sevgisi, insan sevgisinin bir parçasıdır. Çevrenizi koruyamadığınız zaman, kendinizden bir şeyler kaybedersiniz. Güzel bir çevre size huzur verir. 

Dayanıklı Olmak: Olayların olumsuz sonuçlarına göğüs gerebilecek kadar güçlü bir irade olmadıkça bazen iyi bir düşünce de sonuçsuz kalabilir. Stres altında da, normal şartlardaki performanslarını gösteremeyen yöneticiler, başarısızlığa mahkumdur. Çünkü stres iş hayatının bir parçasıdır. 

Karşısındakini Dinleme Alışkanlığı: Yanlış bir adım attığınızı fark ettiğinizde, geri çekilmekten çekinmeyin. Hatasında ısrar etmemek, hatasız olmaktan daha önemlidir. Çünkü iş yapan hatasız bir yönetici olamaz. 

Soyut Düşünebilme Yeteneği: Kendinizi çevreden soyutlama ve yanlız başınıza kalabilme yatkınlığını kazanın. Böylece belli bir konuda uzun uzadıya düşünebilme ve kılı kırk yararcasına kafa yorabilme alışkanlıklarını kazanabilirsiniz. Soyut fikirlerinizi anlatmak için somut örnekler verin. 

Emrivakiye İzin Vermeme: Herhangi bir kişi hakkında size iyi veya kötü bir söz söyleyen olursa bunu dinleyin; fakat bütün hakikat ortaya çıkmadan o sözle hareket etmeyin. Laf altında kalmayın. Aksi taktirde karşınızdakiler size layık olmadığınız bir şekilde davranır, sizi aptal yerine koymaya çalışır. 

Esnek olabilme: Davranışlarınızda esnek olun, peşin hükümlerle hareket etmeyin. Görüşmelere her zaman hazır olun, fakat temel isteklerinizden ödün vermeyin. 

Espri Sahibi Olma: Espri anlayışınız çoğu zaman problemlerin çözümünü kolaylaştırır. Espri yeteneğiniz gelişmiş ise, kendinizi yargılamanız mümkün olur. Espri anlayışınız zekanızı keskinleştirir.

Fedakar Olma: Ele aldığınız bir problemi çözerken, o iş o an için sizden fedakarlık istiyorsa, katlanın. Yoksa problemi çözme şansını kaybedersiniz. Fedakarlığınızın sayesinde bir problemin çözüm sürecinde bir daha yakalayamayacağınız fırsatlar yakalayabilirsiniz. 

Sürecek...