Bu millet isterse hilafet gelir mi?

25 Kasım 2016 Cuma  |  KÖŞE YAZILARI

Milletime sorarım...

Ne güzel bir söylem değil mi?

Millete, onun iradesine ve isteğine saygı duymanın ifadesi.

Millet; her şeyin en doğrusunu bilir ve ona göre en iyi ve en doğru kararı verir, mantık bu.

Hayır efendim;

Millet dediğiniz halk çoğunluğu, her zaman ve koşulda, her şeyin en iyisini ve doğrusunu bilerek karar veremez.

Demokrasileri demokrasi yapan, o millet, milli irade denilen çoğunluğun; Cumhuriyetin ve demokrasinin olmazsa olmaz evrensel değerlerini, azınlığın demokratik haklarını ve yaşam tarzlarını ortadan kaldırma hak ve yetkilerinin bulunmamasıdır.

Demokrasinin ve Cumhuriyetimizin; değiştirilmesi teklif dahi edilemeyen ve herkes tarafından saygı duyulması zorunlu evrensel, kurucu ve milli bazı değerleri vardır.

Bu değerlerin korunup muhafaza edilmesi, demokrasinin ve Cumhuriyetin geleceği ve selameti açısından hayati bir önem taşımaktadır.

Bu nedenle, demokrasinin ve Cumhuriyetin evrensel değerlerinden yararlanarak ülkenin yönetimini ellerine geçirenlerin; eğitim sistemini değiştirerek, yoğun propagandalarla bilinçli ve sistemli olarak yarattıkları, demokrasinin evrensel değerlerini içselleştirememiş çoğunluğu teşkil eden kendi seçmen tabanlarına güvenerek, sıkıştıklarında referandum silahına sarılmaya hak ve yetkileri yoktur.

Bu millet isterse ülkeye hilafet dahi gelir diyen eski bir siyasetçinin dediği gibi, millet isterse bu ülkeye hilafet asla gelemez. Millet denen halk çoğunluğu, demokrasinin evrensel ve Cumhuriyetimizin kurucu değerlerine saygı göstermek ve "sindirmek" zorundadır...

Demokrasi millet için, millet de demokrasi için vardır. Her ikisinin de birbirlerine ihtiyaçlarının bulunduğu asla unutulmamalıdır.