İnşallah Sting inşallah!

10 Aralık 2016 Cumartesi  |  SERBEST KÜRSÜ

INSHALLAH

Sleeping child, on my shoulder,
Those around us, curse the sea.
Anxious mother turning fearful,
Who can blame her, blaming me?

Inshallah, Inshallah,
If it be your will, it shall come to pass.
Inshallah, Inshallah,
If it be your will

As the wind blows, growing colder,
Against the sad boats, as we flee,
Anxious eyes, search in darkness,
With the rising of the sea.

Inshallah, Inshallah,
If it be your will, it shall come to pass. 
Inshallah, Inshallah, 
If it be your will...

Sea of worries, sea of fears,
In our country, only tears.
In our future there's no past,
If it be your will, it shall come to pass.

Inshallah, Inshallah,
If it be your will, it shall come to pass. 
Inshallah, Inshallah,
If it be your will...


Israrla bu şarkıyı bir yerlerden bulup, dinlemenizi, sözlerini, eğer İngilizceniz yetmiyorsa, tercüme ettirmenizi ve düşünmenizi öneriyorum.

Bestecisi Sting! Dünyanın tanıdığı, maddi hiçbir kaygısı olmayan bir İngiliz. Hani şu Osmanlı'yı, genç Türkiye'yi yok etmek için türlü oyunlar yapan ülkenin vatandaşı. Emperyalizmin mucidi ülkenin dünyaca tanınan bu sanatçısının değindiği konu, kendi ülkesinin vahşi politikasının sonucu. Bu nasıl bir çelişki!

Gerçek her yerde gerçek, vahşet her yerde ve herkes için vahşet. Bu dünyaya gelen herkes insan gibi yaşamak ister. Üç beş tane ihtiras düşkünü zevatın yüzünden cehenneme dönen dünyada kaç tane ülke var ki refah içinde yaşanabilsin...

Peki bu ülkelerin refahının sebebi ne? Kendilerinden daha zayıf olan ülkelerin zenginliklerini sömürmek ve acımasızca kendi cennetlerini korumak olabilir mi? Peki bunu doğal seleksiyonla açıklayabilir miyiz? Dünyaya gelen bebeğin daha yaşını tamamlamadan öldürülmesi de mi doğal? İnsanların öleceklerini bile bile vatan dedikleri toprak uğruna savaşmaları mı insanlık?

Bu işte kim haklı? Neden insanlar savaşsız, kavgasız gürültüsüzü yaşayamazlar? Daha bir yığın soru. Ve dibi olmayan bir muhabbet.

İyisi mi biz şarkıyı dinleyip, kendi başımıza gelmediği için farkında olmadığımız acıları çeken insanlara acımaya ve sahte üzüntümüze devam edelim. İnshallah herkes mutlu olur günün birinde.

Analizör