Doğal ile normal

15 Aralık 2016 Perşembe  |  KÖŞE YAZILARI

Ahlâki bir tercihtir sol, ekonomik değil.

Tüketmesi insanın hatta kendini bile, ekonominin icat nedenidir. Oysa sol tükenmeye ve tüketmeye karşı duruştan başka nedir ki.

Bütün insanların aynı şeyleri büyük bir hızla ve hazla tüketmesi tüketemeyenlerin insandan kabul edilmemesi kapitalizmin hedefi olabilirdi ancak ve başarısı olmuştur.

İnsanlığın üreten ve tüketen şeyler halinde eşitlenmeleri hatta aynileşmeleri asla ve katiyen solun ereği olamazdı olmamalıydı oldu maalesef.

Ruhsal gelişmeyi insanlığın vicdanen gelişimini hedeflemesi gereken sol kapitalizmin kendini büyük bir hız ve ustalıkla güncellemesi ve gündemi sürekli belirleyerek yenilemesi yinelemesi karşısında ne yazıktır ki tuzağa düşmüş ve rekabet etmeyi edebilmeyi varoluş nedeni görme gafletine düşerek kendi kendini tecrit etme yanlışının yanılgısının müsebbibi olmuştur.

Slogan atarak kendini var edeceğini zanneden 'kurumsal sol (!)'kapitalizm gerçeği ve gerçekçiliği ile yüzleşmeyi sürekli olarak slogan marifeti ile ertelemiş ve sonucunda da oksijen çadırına mahkum olmuştur.

Üretimi kutsayarak kendi varlığında onulmaz yaralar açan sol belki de üretim araçlarının mülkiyeti ile değil ve fakat ille de mutlaka neyin ne kadar üretilmesi gereği üzerinde durmalıydı.

Aborjinler batı adı ile anılan ve ne gariptir ki sol olduğuna ant içenler tarafından da kabul edilen sosyolojik felsefi hukuki ve ahlaki içerikler de yüklenen bölge (yaşam tarzı) sakinlerinden daha soldadırlar desem doğru bir şey söylemiş olurum amma sol olduğunu bilinçle (!) haykıranlar bu yaklaşıma limitsiz tepki koyarak revizyonizmden başlayarak oportünizm ilkelcilik gibi bir sürü yaftayı yapıştıracaklardır alnımın şakına.
Tony Blair'in Deniz Baykal'ın ve adını herkeslerin bildiği daha pekçok akımın sol kabul ve ilan edildiği bu yaşama biçiminde solcu oldukları söylenemeyecek asla söylenemeyecek tek insan gurubu herhalde aborjinlerdir.

Oysa aborjinin biri nehre işeyen İngiliz'e 'ne yapıyorsun kızkardeşinin üzerine işedin neden böyle yaptın'diye hayretle sormuştu.

Hayret etmek solun göstergelerinden biridir diyeceğim ve solun doğal bir şey değil, icat edilmiş bir şey olduğuna inanalar hayret etmek,şaşırmak öfkelenmek sevinmek acı çekmek gibi duyguların sol ile alakasız olduğuna dair ant bile içebilirler hem de devrimci namusları üzerine.

Bütün akarsular solcunun kardeşidir, bütün dağlar dallar ağaçlar da insan insanın kardeşidir, bu yazıda zikretmeye bile gerek yoktur klasik anlamda solun söylemidir bu eylem haline getirilemediyse de. insan bütün diğer canlılar içinde bir canlı olmakla insan olmuştur ol nedenle insan ile maymun ve kedi koyun tilki tırtıl ne varsa canlı kardeşidir insanın.

Tanrının En yüce yaratığı

Adem

Öyleyse neden?

Her yıl yeniden çiçeklenen

Badem

İnsanın canlılar içinde bir canlı olduğunu kabullenip içselleştirmesiyle başlayacaktır imkansızın gerçekleştirilmesi yolundaki uzuuun ve keyifli yürüyüş.

Kendinden başka bütün canlıların insana hızmet için ona kaynak olsun diye var olduğu yanlışıdır insanı kötü bir hayata mahkum kılan.

Hatırlayın hem de ders kitaplarını 'koyunun etinden sütünden yününden faydalanırız'bir başka canlının varlık nedeni bizim için et süt yumurta yün olursa bizim de başka (gelişmiş) insanlar için kanından parmağından (tetik basmak için) emeğinden yararlanılacak canlılar olmamız normaldir

Doğal değildir NORMALDİR

Not : Yazıda sol geçen her yeri demokrasi, demokrat olarak da okuyup anlayabilirsiniz