Magna Carta

21 Aralık 2016 Çarşamba  |  SERBEST KÜRSÜ

Şimdi ne alaka diyeceksiniz, anlatayım...

Yıl 1215 ile yıl 2016 yılları arasındaki ADALET farkı.

Magna Carta Libertatum (büyük özgürlük fermanı)

Arz ederim...

1215 yılında İngiltere'nin (Birleşik Krallık) Wiltshire Konuluğunda bulunan Salisbury Katedralinde Papa III.Innocent, Kral John ve Baronlar arasında imzalanmıştır.

Kralın bazı yetkilerinin sınırlandırılarak HALKIN daha özgür olabilmesi amaçlanmıştır.

İmzalanan bu belge...

Kralın yetkilerinin sınırlandırılması ve Hukuk kurallarının Kralın iradesinden daha üstün olduğunu ilan ediyordu..

Kral'ın keyfi vergi alamayacağı,

Yargılamanın aleni olarak yapılacağı

Yasal dayanağı olmadan tutuklama ve sürgüne göndermeye baş vurulmayacağı

Soylulardan oluşan bir kurulun ,

Kral'ın Magna Carta'ya uygun davranıp davranmadığını denetleyeceğini hüküm altına alıyordu.

YIL 2016 TÜRKİYE CUMHURİYETİ
  
 ANAYASA ile belirlenmiş bir HUKUK DEVLETİ

En yüksek merci ANAYASA MAHKEMESİ'dir.

Görevlerinden biri YÜCE DİVAN görevidir.

Anayasa Mahkemesi CUMHURBAŞKANI'nı, TBMM Başkan'ını , Bakanlar Kurulu üyelerini,

Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkanı ve üyelerini, başsavcılarını, Cumhuriyet Başsavcıvekil'ini, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ve Sayıştay Başkanı ve üyelerini GÖREVLERİYLE İLGİLİ SUÇLARDAN DOLAYI, YÜCE DİVAN SIFATIYLA YARGILAR .

Genelkurmay Başkanı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanları ile Jandarma Genel Komutanı'nı da görevleriyle ilgili suçlardan dolayı YÜCE DİVAN'da YARGILAR.

YÜCE DİVAN, Savcılık görevini Cumhuriyet Başsavcısı veya Cumhuriyet Başsavcıvekili yapar.

Gelelim CUMHURBAŞKANI'nın görev ve yetkilerine,

101. Madde. Kısaca nitelikleri ve "TARAFSIZLIĞINI " belirler.

Madde 102 / 103...

Madde 104; CUMHURBAŞKANI devletin başıdır.

Bu sıfatla Türkiye Cumhuriyeti'ni ve TÜRK MİLLETİ'nin birliğini temsil eder.

Anayasa'nın uygulanmasını, devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını GÖZETİR.

Tabii görevleri bu kadar değil, madde 105 ve 106 da vardır, ancak en önemlisi ,

Madde 104 tür...

Yasama, yürütme ve yargı ile ilgili görevlerinden bahseder,

TARAFSIZ bir CUMHURBAŞKANI'nın...

Hal böyleyken ,

ANAYASAYI tanımıyorum diyenleri sorgulamayan bir ANAYASA MAHKEMESİ, görevlerini hatırlatan bir uyarı dahi yapamıyorken ,

1215'in MAGNA CARTA'sına imza atan KRAL JOHN'u aramamak mümkün değil.

İngiliz özentilinden değil,

Hukukun üstünlüğüne inanan bir kadın olarak yazdım bu satırları...

Ve...MUSTAFA KEMAL ATATÜRK ve silah arkadaşları ve TÜM ŞEHİTLERİZİN HUZURUNDA
ANDIMIZ OLSUN ...

TÜRKİYE CUMHURİYETİ LAİK bir HUKUK DEVLETİ olarak KALACAKTIR..

NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE .

Ayşe Uçar