Aşağılık kompleksi ve gençleri desteklemenin önemi

04 Şubat 2017 Cumartesi  |  SERBEST KÜRSÜ

Aşağılık kompleksi özgüven eksikliğinden meydana gelen bir psikolojik bozukluktur. Bu bozukluk, isminden de anlaşıldığı gibi, insanın kendini toplumdan daha aşağıda görmesidir.

Bu bozukluğa sahip kişi kendisini herhangi bir konuda yetersiz görür. Örneğin Harvard Üniversitesi'ne girmek isteyen bir kişi ''ben asla Harvard Üniversite'ne giremem'' diye düşünür ve Harvard Üniversitesi'ne girmeyi denemez bile. Bu psikolojik bozukluk çocukluk döneminde başlar ve ebeveynlerin çocuklarına sen yapamazsın, sen beceremezsin gibi sözler söylemesi veya aynı anlamlara gelecek mesajlar vermesiyle bireyde zaman içinde bir aşağılık kompleksi ortaya çıkar. Bu bireyler kendilerini yetersiz görmelerinden dolayı özsaygılarını yitirmişlerdir ve kendileri her zaman başkalarıyla kıyaslarlar.
 
19 yaşında bir genç olarak gözlemlediğim kadarıyla aşağılık kompleksine sahip kişilerin günümüzde sayısı sanıldığından fazla, üstelik bu kişilerin diğer bireylere zararları olabiliyor. Bu psikolojik bozukluğa sahip kişiler kendilerini tatmin etme yolları ararlar. Bu tatmin yolları da başkalarını aşağılamak, itip kakmak gibi birtakım davranışlarla sağlanır. Genelde özgüvenli, başarılı ve çalışkan insanlarla dalga geçerek o insanların ayağını kaydırmaya çalışırlar. O insanlara gülerek ya da alay ederek kendilerini tatmin ederler. Bu davranışlar diğer bireyler için zararlıdır çünkü bu davranışlar bireylerin özgüveninin kırılmasına yol açabilir. Özellikle aşağılık kompleksine sahip öğretmenler veya ebeveynler çocuklar için daha da zararlı çünkü hedefi olan çocuklara ''boş hayallere kapılma,sen yapamazsın'' gibi sözler söylenerek ya da o çocuğa alaycı bir tavırla yaklaşarak özgüvenini kırabilirler. Eğer yeterli bilinç düzeyi yoksa çocuk bu tavırları ciddiye alabilir ve bu tavırlar, çocukta aşağılık kompleksi oluşmasına yol açabilir. Aşağılık kompleksi olan bireyler elbette başkalarına da saygı duymazlar. Karşıdaki konuşanı dinlememek veya o konuşurken sıkıldığını belirtecek hareketler yaparlar. Aşağılık kompleksinin temeli özgüven eksikliğidir, bu sebeple sürekli özgüvenli insanlarla alay etmek gibi birtakım davranışlarla özgüvenli kişilerin ayağını kaydırmaya çalışırlar. Özgüvenleri olmadığı için o insanı becerileriyle geçebileceğine inanmazlar.
 
Bence aşağılık kompleksi günümüzde çok büyük bir sorun ve ne yazık ki bir sürü çocuk ebeveynlerinden dolayı bu psikolojik soruna maruz kalıyor. Bu bozukluktan bireyin kurtulabilmesi için toplumun ve ebeveynlerinin desteğine ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Ebeveynler her zaman çocuklara sorumluluk vermeli, çocukların kendi yeteneklerini görmesini sağlamalılar. Çocukları birşeyler yapmak istiyorsa onlara destek vermeleri gerekir. Öğretmenler öğrencileri herhangi bir konu için danıştığı zaman "sen yapamazsın,boşuna vakit harcama" demek yerine öğrencilerine o konuyu nasıl halledeceklerini söylemeleri öğrenci için çok daha faydalı olacağına inanıyorum.

Günümüzde toplumunda bu sayı gittikçe artıyor, o yüzden bu konuda birşeyler yapılması gerektiğini düşünüyorum.

Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi "çocuklar geleceğimizin güvencesi,yaşama sevincimizidir. Bugünün çocuğunu, yarının büyüğü olarak yetiştirmek insanlık görevidir."

Boray Cennetoğlu