'KHK'larla yok olan ömürlük emekler'

08 Şubat 2017 Çarşamba  |  GÜNLÜK

Kanun hükmündeki kararnameler marifetiyle, bir gecede 5 bine yakın kamu görevlisi emekçinin işine son verilmesini üzüntüyle karşılıyoruz.

Anayasa profesörü İbrahim Kaboğlu ile Türkiye'nin "ilk iletişim ekolü" Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin çok sayıda hocası ve müzisyen-orkestra şefi Prof. İbrahim Yazıcı'nın da aralarında bulunduğu akademisyenlerin bir gecede kurumlarından tasfiye edilmesinin nedenlerinin açıklanmasını bekliyoruz. 

Sıkıyönetim dönemlerinde bile rastlanmayan bu uygulamaya son verilmesinin ülkemiz için daha faydalı bir yol olacağını düşünüyoruz.

KHK tasarrufunun haklı gerekçeleri olmadan hiç kimsenin işinden atılması yönünde kullanılmaması gerektiğini, demokratik kuralların devamı açısından önemsiyoruz.

Darbe kalkışması sonrasında FETÖ'cülerin temizlenmesi gerekçesiyle başvurulan KHK uygulamalarının, her kesime ve düşünceye yaygınlaştırılmasının getirdiği hukuksuzluktan vazgeçilmesinin önemine dikkat çekmeyi görev biliyoruz.

Basın Konseyi