Rusya için 7 senaryo

09 Mart 2017 Perşembe  |  GÜNLÜK

"Rusya, belki Amerikan ve Çin ekonomisinin gölgesinde kalmış merkezi yönetimin giderek etkisini kaybettiği güçsüz bir ülkeye dönüşebilir... Ya da tam tersine teknolojik bir atılım gerçekleştirerek 2025 yılında yeni dünya düzeninin saygın bir üyesi olabilir."

Rusya'nın önde gelen akademisyenlerinden, Başkan Putin'in "devletçi ve sosyalist" görüşleri ile bilinen ekonomi danışmanı Sergey Glazyev, Rusya'nın küresel ekonomideki geleceğine ilişkin olası yedi senaryoyu bir rapor halinde Kremlin'e sundu. Resmi yayın organı Rossiyskaya Gazeta'nın yayınlarından RBTH, bu senaryoları derledi:

"İki büyük güç, ABD ve Çin küresel üstünlük için sert bir mücadeleye girmişken, Rusya kendini olayların akışına bırakamaz. 

Glazyev, "Ekonomik politikamız pasif ve kendimize ait bir stratejimiz olmadığı için ekonomimizin geliştirilmesi konusunda inisiyatifi yabancılara bırakıyoruz. Mali piyasaları onlar yönetiyor ve manipüle ediyorlar; ayrıca makine, ekipman ve dayanıklı tüketim malları da onların elinde" diyor. 

Pasif bir politikayla Rusya'nın eskiden olduğu gibi, bir kez daha "bir pazarlık malzemesi" ve "rekabet halindeki kürsel güçlerden kaynaklanan saldırganlığın hedefi" haline gelme riski var. 

Glazyev, önümüzdeki on yıl içinde Rusya'nın dünya üzerindeki jeo-ekonomik ve jeopolitik konumuna ilişkin yedi olası senaryo olduğuna inanıyor.

1. Üçlü birliktelik: ABD, Rusya ve Çin

Bu, en olumlu ama gerçekleşme ihtimali en az olan senaryo. Bu senaryoya göre, ABD saldırganlıktan vazgeçerek Rusya ve Çin ile stratejik ortaklık geliştirecek. Aynı senaryo, Rusya karşıtı yaptırımların kaldırılmasını ve "küresel yapısal değişiklikler sürecinde büyük güçlerin barışı sağlamak için ortak sorumluluklar üstlenmesini" içeriyor.

2. Tecrit ve müdahale

Eğer Amerikan yönetimi, bugünkü çatışmacı çizgisi yerine, daha önce izlediği Çin'i ABD ile ortak bir ekonomik yaşama katma politikasına geri dönerse, "Chimerica" (Çin + ABD) olacaktır. Eğer Çin yönetimi Amerikan yanlısı güçlere dahil olursa, Rusya kendini tamamen tecrit edilmiş, hem döviz rezervlerini hem de dış pazarlarını kaybetmiş bir durumda bulabilir. Bu da yaşam standartlarında kayda değer bir düşüş anlamına gelir ve Avrasya entegrasyonuna bir tehdit oluşturur. 

3. Tecrit ve seferberlik

Glazyev, "Rusya'nın araştırma, üretim, askeri, teknik, doğal, madensel, entelektüel ve ruhsal potansiyelinin" ülkenin varlığını sürdürmesini ve hatta ekonomik seferberlikle kalkınmasını sağlayacağını söylüyor ve "bunun da hem siyasette hem de ekonomide yeni kadrolar gerektireceği" uyarısında bulunuyor. 

4. Amerikan sömürgesi

Ekonomik sıkıntılar nedeniyle Rusya'nın iç politikası bir kez daha Amerikan yanlısı güçlerin eline geçer. Yaptırımların kaldırılması için Batının baskısı altında tavizler verilir. Bu, ABD saldırganlığında büyük bir artışa ve hatta "renkli bir devrimle" tıpkı 1991 ve 1993'te olduğu gibi kukla bir yönetimin oluşturulmasına yol açar. Bu yönetim, nükleer silahsızlanmayı ve eski Sovyet nüfuz alanlarının çözülüp dağılmasını gerçekleştirir. Rus ekonomisi ABD ve Avrupa kökenli çok uluslu firmalar tarafından özelleştirilir ve Orta Asya Çin egemenliğine girer.   

5. Çin mandası

Rusya, kendi kredi kaynaklarına dayanan stratejik bir ekonomik kalkınma planına geçmezse, "Çin'le stratejik ortaklığın" asıl işlevi, Rus ekonomisinin Çin'in büyümesine kurban edilmesi olacaktır. 

Glazyev'in tahminlerine göre, "Büyük Çin yatırımları, Çin pazarının ihtiyaçlarına göre yeniden düzenlenen Rusya'nın yakıt, enerji, tarımsal sanayi ve nakliye sektörlerine gider. Savunma sanayi, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü ve Şanghay İşbirliği Örgütü'nün çıkarlarına uygun biçimde gelişir. Yüksek teknolojiye dayalı sivil sanayinin kalan potansiyeli Çin-Rus ortak yatırımları tarafından geliştirilir. Rusya, siyasi egemenliğini ve Çin'le eşit askeri ve siyasi işbirliğini sürdürür."
ABD saldırganlığını dengelemek için Çin ekonomisi Rusya'nın ham maddelerine ve enerji kaynaklarına ihtiyaç duyar. Bu durumda, Rus ekonomisi, Çin'e bağımlı hale gelir. 

6. Zayıf ve ademi merkezi

Bu senaryoda, Rusya'nın ve bütün Avrasya Birliği'nin ekonomisi, "küresel ekonominin eski ve yeni merkezleri olan ABD ve Çin'den gelen baskılarla, karşıt yönlere çekilme sınavına dayanamaz" duruma gelir. Rus ekonomisi zayıflar ve ademi merkezileşerek küresel pazarın farklı segmentlerine hizmet eder. Bu da siyasi istikrarsızlığın ve "Amerikan sömürgesi" senaryosuna geçişin ön koşullarını hazırlar. 

7. Yüzde 10'luk büyüme hızı

Rusya'nın bu ileri kalkınma stratejine geçmesi, yeni teknolojiye dayalı bir üretim modeli oluşturmak için ciddi bir çaba harcamasını gerektiriyor. Bu senaryoya göre, Rusya ve Avrasya Ekonomik Birliği, Çin'in hızına yetişir. Avrasya Ekonomik Birliği'nin dünya ekonomisinde kapladığı yerin küçüklüğü, ancak hızla büyüyen Avrasya ülkeleriyle ekonomik işbirliğini ve tercihli ticaret hadlerini hayata geçirerek oluşturulacak Avrasya entegrasyonuyla telafi edilebilir. Bu tür ilk anlaşma, serbest ticaret bölgesi formatında Vietnam'la imzalandı. Glazyev, bu senaryonun gerçekleşmesi durumunda Rus ekonomisinin yılda yüzde 10'a kadar büyüyeceği öngörüsünde bulunuyor."

(TürkRus.Com)