İngiliz 'gavuru'

28 Mart 2017 Salı  |  SERBEST KÜRSÜ

Gavur evetçi mi hayırcı mı? 

CB'nin meclisi fesih yetkisi var mı yok mu?

Bu iki soru son zamanların moda konuları. 

Önce şunu tespit edelim, bu referandum tamamıyla zorlama ve gereksizdir. Yapılması için hiçbir şekilde uygun zemin oluşmamıştır. Söz konusu olan ülkenin yönetim şeklidir ve kesinlikle eşit şartlarda yarışılmamaktadır. Milletin vergileriyle oluşturulan bütçeden devasa miktarda paralar sadece bir taraf için çatır çatır harcanmakta, milletin gözünün içine baka baka diğer taraf ötekileştirilmektedir. 

Üstelik bir de memlekette OHAL diye bir durum var. KHK çıkarmak dışında hiçbir fonksiyonu olmayan bu durumda dahi bir referandum yapmak sadece bizim ülkemize has bir durumdur. Mantıkla izahı olamaz.

Son günlerde yakın tarihimizi okuyorum. Abdülmecit'ten başladım. Hani şu 16 yaşında tahta çıkarılan, 17 yaşındayken 1 düzine çocuğu olan, çok iyi tahsil görmüş, her gün düzenli demlenen, Ruslarla savaşıp kaybeden, ilk kez dışarıdan borç alan, müsrif, Batı kültüründen etkilenmiş ama ne yardan ne serden geçemeyen Osmanlı Padişahı. O'ndan sonra Abdülaziz gelmiş, güya intihar etmiş sonra da yerine deliliği tescilli V.Murad gelmiş ve 93 tahta oturabilmiş ve ardınan bingo! Bu aralar TRT'de dizisi oynatılan 2.Abdülhamit Han! 

Bu olaylar 19.yüzyılın ikinci çeyreğinde başlamış ve 20.yüzyılın başına kadar süre gelmiş. Son Padişah Vahdettin'i eş geçiyorum zira kendisi İngiliz zırhlısıyla tüydü malumunuz.

Farkettiyseniz arada bir kelime kullandım, İngiliz! İşte kilit kelime bu.

Bu sömürgeci topluluk Avrupa ve dünya siyasi tarihinin son ikiyüz yılına damga vurmuş acımasız ve açgözlü bir politikanın mucidi. Osmanlı'nın son demlerinde de aynı politikalarını büyük bir ustalıkla uygulamışlar. İstanbul'daki elçileriyle Osmanlı'nın en tepesindeki adamlara sürekli destek olur gibi yapıp , başlarını dertten kurtarırmış gibi yapıp acayip ödünler almışlar. Bunların en büyüğü de Kıbrıs! 

Detaylara isteyen girsin. Benim diyeceğim başka. Bu zihniyet, yani sömürgeci sermaye hangi zaman dilimindeyse, o dönemdeki ülkeleri kontrol altında tutmak için sürekli taktikler geliştirmiş. Parasının gücüyle Rusya'ya Osmanlı'ya Fransa'ya, Araplara, kısacası herkese ayar vermiş.

Yöntemleri ise hep aynı, baştaki adamı kafalarsan ülke senindir. 

Bunu ben demiyorum, tarihsel kanıtlar ortada, onlar söylüyor. 

Bugün de aynı şeyi yapıyorlar. 

Fakat, yobaz cahillerin iddia ettiği gibi İngiliz ajanı! olan ama her nasıl olmuşsa tarihte ilk ve tek emperyalizme karşı kazanılan zaferin sahibi Mustafa Kemal'in kurduğu Cumhuriyet rejimi tekerlerine çomak sokmuş. Başta, parasızlıktan geberip gidecekler diye bekledikleri genç Cumhuriyet çok kısa süre içinde ayağa kalkmış ve başlarına bela olmaya başlamış. Nüfusunun neredeyse tamamı Müslüman olup da demokratik laik bir rejimle yönetilen tek ülke olan Türkiye bir türlü iflah olmamış. Mustafa Kemal sevgisi gittikçe derinleşmiş. 

Oturmuşlar düşünmüşler ve demişler ki bu iş böyle olmayacak, biz Kemalizm'e karşı bir alternatif üretelim. Nedir o? Elbette dindar muhafazakarların önderliğinde Ilımlı İslam Devleti. Başına da bizden birini koyalım (bizden olması çok da şart değil, tek başına oturuyor olsun yeter, nasılsa allem eder kallem eder kafesleriz) ve kaldığımız yerden devam edelim. 

İşte bu zihniyet değişmedi. Aksine palazlandı. Petrol ve doğal gaz deposu toprakların hakimi olmak için o coğrafyadaki her ülkenin kontrol altında olması şart. Hepsini bir şekilde hallettik ama Türkiye'deki şu lanet laik rejimi henüz yıkamadık diye kuduruyorlar. İnce ince işleyerek işte bugünlere kadar da getirdiler. Şunun şurasında 10 kusur gün sonra evet çıkarsa o iş de bitecek ve Laik TC ortadan kalkacak. 

Nah kalkacak demek geliyor insanın içinden! 

Herhalde gavurun evetçi mi hayırcı mı olduğunu anlatabilmişimdir.

Fesih konusu ise tamamiyle absürd. Elbette yeni , zorlama ve saçma sapan tasarı CB'ye her şeyi feshetme yetkisi veriyor hem de dibine kadar.

Sadece kelime oyunlarıyla cahil halkın bir kısmı kandırılmaya çalışılıyor. Cehaletten prim alan, oy alan bu işbirlikçi zihniyet kendi darağacını kurduğunu anlamış durumda. Son çabalarla durumu lehine çevirmeye çalışacak, bu kesin. 

Eğer yine olmazsa olacağı ben size söyleyeyim, bu salak saçma referandum kendileri tarafından iptal edilecekKendileri kim mi??? Onu da siz düşünün!

Analizör