TFF-BJK çıkar çatışması

08 Ağustos 2017 Salı  |  MENTOR

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)  kanunla kurulmuş bir kurum, kaldı ki kanunlara uymak için kanunla kurulmuş olması da gerekmiyor. Türkiye'de yaşayan herkes Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uymakla yükümlüdür, ancak daha önce yazdığım gibi TFF kanun falan dinlemiyor. 

Türkiye Futbol Federasyonunun görevleri MADDE 3 (1) TFF'nin görevleri şunlardır:

a) Türkiye'deki her türlü futbol faaliyetini yürütmek, düzenlemek ve denetlemek. b) Futbolun gelişmesini ve yurt sathına yayılmasını sağlamak. c) FIFA ve UEFA'nın yetkili organları tarafından konulan kuralların gereği gibi uygulanmasını sağlamak, ulusal talimatlar hazırlamak ve Türkiye'yi futbol ile ilgili konularda yurt dışında temsil etmek.

Gördüğünüz gibi kanun açık, TFF FIFA kurallarına uyulmasını sağlamak zorunda ama uygulanmasını sağlamış mı? TFF statüsüne bakalım:

Madde 7: TFF organlarında ve kurullarında görev alanların ve yetkililerin davranışı TFF'nin organ veya kurullarında görev alanlar ile TFF'nin yetkilileri, FIFA, UEFA ve TFF'nin statülerine, talimatlarına, düzenleme ve kararlarına ve ayrıca kendi faaliyetleri ile ilgili olması halinde FIFA'nın Etik Kuralları'na ve fair play kurallarına uygun olarak bağlılık, dürüstlük ve sportmenlik ilkelerini gözetmekle yükümlüdürler.

Madde 11 Üyeliğe Kabul

a) FIFA, UEFA ve TFF'nin bütün statüleri, talimatları ve kararlarına, bunların statülerinde belirtilen şekliyle CAS/TAS'ı tanıdığına ve FIFA Etik Kurallarına daima uyacağına dair beyanı;

Kanuna göre TFF FIFA kurallarına uygunluğu sağlamak zorunda, TFF statüsüne göre TTF'de görev almanız için FIFA etik kurallarına uymanız gerekiyor, yani Yıldırım Demirören bu koda uymak zorunda. Ayrıca Beşiktaş TFF üyesi olup ligde oynamak için FIFA etik koduna uyacağına dair bir beyanı TFF'ye vermek zorunda. 

"Conflict of Interest" ise hukuken şöyle tanımlanıyor; menfaat/çıkar çatışması (Conflict of Interest), idarenin çıkarına olmayan veya menfaatine görünmeyen herhangi bir ilişkidir. Menfaat çatışması, kişinin veya idarenin sorumluluklarını ve görevlerini tarafsız bir şekilde yerine getirmesini olumsuz yönde etkiler.  

Bunu Beşiktaş-Yıldırım Demirören ilişkisine indirgersek, Sayın Demirören'in Beşiktaş'tan alacağı var ve bunu tahsil etme niyetinde olduğunu televizyonda kendisi söyledi. Zaten bağışlamadığına göre tahsil etmek istediği kesin ancak kendisi aldığı kararlarla Beşiktaş'ın başarısını etkileyecek pozisyonda, bu yüzden de bu borç-alacak ilişkisi Federasyon Başkanı'nın Beşiktaş lehine diğer takımlar aleyhine olumsuz etkilenmesine neden olabilir bu açık bir çıkar çatışmasıdır.

Sonuç; çok açık hukuki ihlaller var, sadece FIFA veya UEFA veya sportif düzenlemeler değil Türkiye Cumhuriyeti kanunları çiğneniyor, sadece spor hukukunu değil, savcıların da doğrudan harekete geçmesini sağlayacak ihlaller var. Kamu davası açılmalı.

Mevcut yasa ve yönetmeliklere göre, yasal olarak FIFA etik kurallarına uymayan Yıldırım Demirören ve Beşiktaş'ın TFF Başkanı olma, Beşiktaş'ın da ligde oynama yetkinliği yok. Beşiktaş derhal borcunu ödemeli ve Yıldırım Demirören derhal istifa etmeli çünkü suç işleniyor.

Ayrıca Yıldırım Demirören'in TFF Başkanı olduğu dönemde oynanan liglerin gerek spor hukuk gerekse genel hukuk açısından geçerliliği olmadığı çok açık.

Elbette ne TFF Başkanı istifa edecek ne Beşiktaş borcunu ödeyecek, benim açımdan sakıncası yok. Bir Fenerbahçeli olarak kanunların sadece bize uygulandığını çok iyi biliyorum.

Hadi bizden utanmıyorsunuz da kendi vicdanınız nasıl rahat ediyor?.

1- TFF üyeleri ve Beşiktaş yöneticileri FIFA etik koduna uymayarak TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNA (5984 sayılı kanun) uymarak suç işliyorlar. Savcılar kamu davası açmalı.

2- Yıldırım Demirören mevcut yasa ve yönetmeliklere göre TFF Başkanı olamaz, üye olma yeterliliği yok.

3- Beşiktaş TFF üyesi olamaz çünkü FIFA etik kodunu çiğniyor.

4- Yıldırım Demirören'in başkan olmasından bu yana Beşiktaş'ın aldığı tüm ödüller geri alınmalı çünkü yok hükmünde. 

 

İlgili linkler:

http://www.tff.org/Resources/TFF/Documents/TFF-KANUN-STATU/TFF-Kurulus-ve-Gorevleri-Hakkinda-Kanun.pdf

http://http://www.tff.org/Resources/TFF/Documents/TFF-KANUN-STATU/TFF-Statusu.pdf

https://resources.fifa.com/mm/document/affederation/administration/50/02/82/codeofethics_v211015_e_neutral.pdf