Osmanlıcayı sevseniz de sevmeseniz de...

09 Aralık 2017 Cumartesi  |  SERBEST KÜRSÜ

Dil ve Türkiye coğrayfası

bir etimolog için

bir altın ülkesi- eldorado-dur..

Yöneticilerinin nedense Türklüğe ve

Türkçeye uzak kalmaları sonucu

din ve sanat/kültür  dili olan

Arapça ve Farsça "Osmanlıca" olarak

Türkçeyle herc-ü merç olarak

yapay bir dil oluşturmuş...

Ben eskiden buna son derecede kızardım..

Ama işin güzelliği nerede biliyor musunuz?

Biz okulda dil öğrenirken;

farkında olmadan

dünya üzerindeki en önemli üç dil ailesinin

kelimeleri ve kuralları ile büyüyoruz!

Malûm Türkçe Ural-Altay dil ailesinin en önemli unsuru iken

Arapça Sami dillerinin ve

Farsça da Aryan (Hint-Avrupa) dil ailesinin seçkin

ve en önde gelen ferdi...

Bizi divan edebiyatından

gündelik hayatta Türkçe kökenli kelimelerle verdiğimiz

sonsuz mücadeleler müteaddiden yormuşsa da- son on yılını etimolojiyi merakla inceleyen birisi olarak

ben

3-4 aydır bunun bilinci ile,

büyük bir zevk alıyorum...

Türkçem sayesinde Orta Asya'daki

yüz milyonlarca insanın konuştuğu dilden kelimeleri anlamaya başladım-

Arapça aslında bir Sami dili olarak

İbranice ile tahmin ötesi akrabalıkta,

biri "selamın aleyküm" diyor öbürü "şalom aleyhim"...

Öte yandan da

Afrika'da Svahili, Amharik (Etiyopya dili) veya

kelimelerinin ve gramerinin %50'sinin Arapça olduğu Maltaca (mes'ela- Maltaca "iyi geceler" il leyl il tayyip"  veya "köpek balığı- il kelp el bahr" demektir ) 

kısmen de -ama çok daha az oranda - Sicilya işgali nedeniyle kısmen Sicilya ve İtalyancada...

Tarık bin Ziyad ile başlayan

8 asırlık Endülüs işgali ile-

İspanyolca ve kısmen Portekizcede

binlerce kelime Arapça kökenli- "ol" kelimesi "Allah"tan;

"al hamra" "kırmızı"dan

Portekiz'in güneybatı bölgesi "algarve" "el garbiya"'dan değişerek gelmiştir.

"Trafalgar" deniz savaşı Britanya tarafından kazanılıp da,

Londra'da bu işin anısına meydan açılırken verilen "Trafalgar Square" adı aslında İspanya'daki "taraf ül garp"tan köken alır..

Hattâ... Orta Çağ İspanyolcasında, ana dilinde

şair sevgilisine şöyle seslenir "ya habibi..."

Oradan da Meksika- Orta ve Latin

Amerika'ya ulaşmış...binlerce Arapça kökenli kelime...

Farsça- aralarındaki en nâzik ve melodik dil- farkla...

Sanskrit (Hint dili) ve Evropa'ya ulaşırken etkilediği

gerek Anadolu gerek Rusya, Kafkasya ile

Afganistan, Pakistan ile Orta Asya ülkelerinde konuşulan dil- Kürtçenin değişik ağızları ile Zazaca ve "bizim" Osetçe ile

birçok Kafkas dili etkilemiş...

Demem o ki..

Zorlukları güzellik yapmak elimizde..

Aslında dil açısından son derecede şanslı bir coğrafyadayız- 

unutmayınız- sadece göz ve kulaklarınızı açınız...

Ali Rıza Sığırcı

Yazının orjinalini okumak için tıklayın